Official information for Åndalsnes and Romsdalen since 1930

Slettafossen ligger 2 km syd for Verma i Romsdalen. Her finner man det 30-40 meter dype juvet som elven passerer igjennom. Fossen er skiltet ved avkjøring fra hovedvei, har rasteplass og kiosk med salg av suvenirer og brukskunst.Suvenirbutikken åpner 20 mai.

Slettafossen is located 2 km south of Verma in Romsdal. The waterfall has a 30-40 meter deep gorge where the river passes through. Post marked by the main road. Parking area,picnic site and souvenir and handy craft shop.