Offisiell informasjon for Åndalsnes og Romsdalen siden 1930

Rødven stavkirke ligger i Rauma kommune i Møre og Romsdal. Bygget omkring 1300, men de eldste delene av kirken er fra 1100-tallet.

Rødven stavkirke ligger i Rauma kommune i Møre og Romsdal. Bygget omkring 1300, men de eldste delene av kirken er fra 1100-tallet. Dette gjelder blant annet nordportalen som har pilastre med romanske detaljer. Kirkens klenodium er det legemsstore, gotiske krusifikset fra rundt 1200. Disse detaljene kan være fra en eldre kirke som sto på samme sted før dagens kirke ble bygget.

Stavkirken er av den såkalte møretypen, som blant annet kjennetegnes av flere utvendige skorder (støtter) og av mellomstaver i ytterveggen.

På 1600-tallet ble det gjort store endringer med stavkirken. Koret og det laftede sakristiet er fra denne tiden. Kirken fikk utvendig panel og i alle fall noen av de utvendlige støttene er fra 1600-tallet. Innvendig fikk kirken også et annet preg. Det ble satt inn benker og veggene fikk malt dekor. I langveggen ble det satt inn små, blyinnfattede vinduer.

Som en del av Riksantikvarens “Stavkirkeprogram” ble det i perioden 2004-2007 gjort store utbedringsarbeider på stavkirken etter langvarige vannlekkasjer rundt tårnet. Tårnet fikk dessuten ny tekking og vinduene ble restaurert.

Sesong:
21. juni – 18. august

Åpningstider:
kl. 11.00–16.00

Bestilling av omvising:
tlf. 916 46 969

Hjemmeside

Finn stavkirkene på kartet

epost: rodven.stavkirke@gmail.com

Prisar  
Voksen kr 60
Gruppe/student/honnør kr 50